0216 391 88 08
444 1 633
BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ
GELİŞİM DESTEK PLANI
BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ
Epilepsi Nedir?
Epilepsi tekrarlayan ateşsiz nöbetler seyreden, sık görülen bir durumdur; her 100 kişiden birinde epilepsi görülür.
24.5.2016 00:00:00
Serebral Palsi
Çocuklarda spastisite sıklıkla serebral palsiye (beyin felci) bağlı olarak görülür, ayrıca geç dönemde gelişen beyin hasarları da çocuklarda spastisiteye yol açabilir.
24.5.2016 00:00:00
EEG
EEG, beyindeki elektrik aktivitesinin küçük elektrotlar aracılığıyla algılanması, yükseltgenerek kaydedilmesi ve değerlendirilmesi tetkikidir.
24.5.2016 00:00:00
VİDEOLAR
Çocuklarda Epilepsi
24.5.2016
GERİ - İLERi
GEÇMİŞİMİN ÖZÜ

Lisede matematik mezunu olup, neredeyse hücrenin şeklini bilmeyen, kan görünce bayılan bir ergenin baba hatırına ilk sıraya tek Tıp tercihi yazmasıyla başladı bu yolculuk (Kalan tüm tercihler mühendislikti).

12 Eylül 1980’den on gün sonra üniversite hayatımızın ilk dersinde Prof. Dr. Metin Bara hocamızın tahtaya çizdiği kocaman hücre şeklini ve can sıkıcı, amacının ne olduğunu bir türlü anlayamadığım pratikleri görünce doktor olamayacağıma ‘kesin’ karar vermiştim. Istanbul sınırsız konser, gezi, kütüphane, film, muhabbet doluydu ve biz gençtik. Doğduğum, büyüdüğüm kentimin her yerinden gün batımı izlenmeliydi, dünya değişmeliydi, biz değiştirmeliydik..

İlk akademik yıl bitmeden yeniden üniversite sınavına girme teşebbüsüm, babamın ‘Tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar.’ cümlesiyle müteşebbislik düzeyinde kaldı, sonra da düşünmeye fırsat kalmadı, hepimiz anatomi-fizyoloji-histoloji girdabına kapılmıştık.

Mecburi hizmet ve YÖK arka arkaya girdi hayatımıza, ‘bu hayat kimin’ diyemedik, hiç bizim olamadı, hep yeni yönetmeliklerle, yasalarla yeniden düzenlendi, halen de öyle.

Anamnezin, klinik değerlendirmenin, muayenenin çok önemli olduğunu, hastanın yaşadığı çevreyle, genetik yapısıyla, her şeyiyle bütün değerlendirilmesi gerektiğini, insan vücüdunun organların bir araya geldiği bir mekanik yap-boz değil, ‘organizma’ olduğunu öğrendik. Bize ‘hastana bak, hastana dokun, hastanı dinle’ denirdi. Laboratuar baş tacı değildi, ama önemliydi, mesleğimizin binlerce yıllık yöntemleri ve değerleri uzun vizitlerde, gece nöbetlerinde bize akıtılırdı. Sessiz öğrenmeyi öğrendik. Aram Suksanyan hocamızın ‘bizim emeğimiz ancak sembolik olarak ücretlendirilebilir, çünkü insan hayatına paha biçilemez’ sözlerinin 25 yıl sonra ‘performans-müşteri’ sisteminde ‘mitolojik vecizeler gibi kalacağını öngöremezdik. Özdemir İlter hocamız pediatri pratiğinde ‘Çocuk hekimi çocuğun avukatıdır, gerekirse aileye ve hatta devlete karşı’ demişti, unutmadık.

Epikrizlerin daktilo ile, hatta elle yazıldığı, literatürlerin index medicuslardan tarandığı yıllardan önce elektronik daktilo, ardından bilgisayar ve internet zamanlarına geçtik. Aynı zamanda ‘hastaya değil ekrana bak’, ‘hayata değil ekrana bak’ zamanlarındaydık artık. Biz ısrarla öğrecilerimize hastaya ve hayata bakmayı öğretmeye çalışacaktık.

Ders notları, kemikler, kitaplar, haberler, her şey paylaşılırdı. Çocukların yakartop oyununda ‘can alıp’, yanmış arkadaşını oyuna almaları gibi yaşardık, fakülte arkadaşlarımızla (sonra ihtisas arkadaşlarımızla ve diğer meslektaşlarımızla) halen aynı duygularla hastalarımızı izliyoruz, can alıp, arkadaşını oyuna almanın adı ‘çözüm ve insan odaklı’ hayat oldu.

Ankara, mecburi hizmet kurası, tayin, sınav demekti o yıllarda. Mezun olduğum gün evlendiğim için kuradan muaf kalma şansım oldu, yine de Çorlu Devlet Hastanesi Acili ve sonra Kars-Sarıkamış Sağlık Ocağı ve Verem Savaş Dispanseri’nde ‘devletin gücü arkamda’ olarak adli tabiplik, ocak tabipliği, acil hekimliği yaparak iki yıl -mecburiyetten gibi, ama tadını çıkararak- geçti. Hayat bazen‘duruma göre mesleğini icra et’ dese de, kitaba-kanuna-hakkaniyete göre de yapılabilirdi, bedelini ödersen, ödülünü alırdın.

TUS çıktı bu kez de, mesleği bırakıp üniversite sınavına girip yeni yollara girmek mi, ihtisas yapmak mı? TUS ta kazanılmıştı, ÖSS de. Sarıkamış ve Selim’in köylerinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma CC5 jiple gidilip aşılanan çocuklar vardı artık özgeçmişimde. Bir de acıya dayanma yetersizliği, acıyı dindirmeye katkıda bulunma yeteriliği ile yer değiştirmeye başlamıştı. Ne yardan, ne serden geçtim, ikinci ÖSS sınavında sadece filoloji yazdım; filoloji de okuyup, pediatrist de olayım derken, gün aşırı pediatri nöbetleri ve mecburi hizmette devrilen otobüste kırılan boyun omuru neticesi filoloji bertaraf edilip, ihtisasa devam edildi.

Asistanlık, ‘bir an önce bitsin’ istenen, ama hayat boyu hep ‘ne günlerdi, tadı bir daha gelmedi’ denilen yıllardır. Tadına doyamadığım için herhalde, önce 4.5 yıl pediatri, hemen ardından 3 yıl Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanlık öğrenciliği yaptım. Bu sırada hayatımın en güzel yılı geldi; kızım doğdu.

Nelson Textbook of Pediatrics’ten okuyarak sebze çorbası yapamamayı, uzun nöbetlerde sütümü saklamak için anne sütünden yoğurt mayalamayı, bebeğini göz göze emzirerek büyütmenin güzelliğini o yıllarda öğrendim. Bir de, öğrendim ki gaz sancısından bile olsa, bebek ağlıyorsa anne kan ağlıyordur, anne mutluysa bebek de huzurludur.

Riskli bebekler özel bebeklerdir; bir çocuğun anne karnında, doğum sırasında ya da yenidoğan döneminde sinir sistemini etkileyecek bir sorunla karşılaşması hem bebeğin, hem ebeveynin tüm hayatını etkileyebilir. İşte, ihtisasta karşılaştığım riskli bebeklerin sonrası için Çocuk Nörolojisi yollarına düşmüştüm, bir daha kalkamadım.

Artık meslek değiştirme hayallerim bitmişti, yirmili yaşlar geçmişti, kızıma yuvada ‘Annen ne iş yapar?’ diye sorulunca ‘Sınavlara girer, hep geçer’ diyordu, ben de sınavlara girdim, geçtim, sınavlar yaptım, gençlerin geçtiklerini gördüm, el aldım,el verdim. Bu sürede ne yaptığımı merak edenler resmi özgeçmişe bakabilirler, tekrara gerek yoktur. Orta uzunlukta bu akademik yolculukta Profesör oldum, öğrencilerimizin Doçent olduğunu gördüm. Sonunda performans sisteminin dışında, tababetin ise başka platformlarda içinde kalmayı tercih ettim. Kırklı yaşları bitirmeye hazırlanırken, elim ayağım tutana dek bu meslekle sevdamın süreceğine karar verdim. Artık mecburiyetten ya da rahmetli babamın sözüne binaen değil ama..

Aralık 2012
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Yüksel YILMAZ
Lisans: Tıp, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1986
Doktora: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, SB. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastanesi, 1993
Doktora: Çocuk Nörolojisi Uzmanı, Istanbul Üni. İstanbul Tıp Fakültesi, 1996
Doçentlik: Marmara Üniv. Tıp Fak 2002
Profesörlük :Marmara Üniv. Tıp Fak 2007
Yabancı Dil :İngilizce, Almanca

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

Türk Tabipleri Birliği
Türk Çocuk Nörolojisi Derneği
Türk Pediatri Kurumu
International Child Neurology Society
European Pediatric Neurology Society
Gelişimsel Nöroloji Derneği
Kas Hastalıkları Derneği
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

Yönettiği Tamamlanmış Tezler

• Valpoat ve Karbamazepın monoterapilerinin troid fonksiyonları, kemik metabolizması ve kan lipidleri üzerine etkileri. Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2002
• Tıbbi tedaviye dirençli çocukluk çağı epilepsilerinde prognoz için prediktif faktörler. Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Uzmanlık Tezi- 2005
• Olası antenatal inmeye bağlı konjenital hemiparezi olgularında etyolojinin belirlenmesi ve rekürrens riski. Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Yan Dal Uzmanlık Tezi- 2007
• Levetirasetam’ın çocukluk çağı dirençli epilepsilerde etkinliği, Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Uzmanlık Tezi- 2009
• ILAE 1989 ve önerilen 2001 sınıflamalarına göre süt çocuğu epilepsilerinin sınıflaması. Marmara Üniversitesi Tip Fakultesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Uzmanlık Tezi- 2010

Yönetim Hizmetleri

• Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi BD Başkanlığı (2000- 2010)
• Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi) (2003-2006)
• Marmara Üniversitesi Epilepsi Araştırma Merkezi (EPAM) kurucu üyeliği (2003), başkan yardımcılığı (2003-2006), yönetim kurulu üyeliği (2003-2010)
• Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Okulu Kurucu üyeliği (2003) ve başkanlığı (2009-2010)
• Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi BD Kurucusu ve Başkanı (2011)

Bilimsel Çalışmalar

Doktora ya da İhtisas Tezi
• Yenidoğan Sepsisinde Serum Tümor Nekroz Faktör- alfa Düzeyleri.Istanbul, 1993
• Nöronal Migrayon Anomalilerinde Klinik Özellikler ve Lissensefali Olgularında Beyin SPECT incelemesi. Istanbul, 1996

Doktora ya da ihtisas tezinden yayınlanmış makaleler
Yılmaz Y, Özmen M, Adalet I, Çalışkan M, Ünal S, Minareci Ö, Aydınlı N. 99Tc-HMPAO-SPECT in 13 patients with classic lissencephaly, Pediatr Neurol, 22, 292-297 (2000).

Özmen M, Yılmaz Y, Çalışkan M, Minareci O, Aydınlı N. Clinical features of 21 patients with lissencephaly type I (agyria-pachygyria), Turk J Pediatr, 42, 210-214 (2000).

Yılmaz Y, Sarper N, Güven F, Taga Y. Diagnostic value of Tumor Necrosis Factor- alpha (TNF-alpha) in newborns with sepsis, Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 31, 60-63, (1998)

Doktora ya da ihtisas tezi dışında yayınlanmış makaleler
Uluslar arası dergilerde
Çalışkan M, Yılmaz Y, Serdaroğlu P, Aydınlı N, Özmen M. Late infantile acid maltase deficiency: a case report, Turk J Pediatr, 41, 121-125 (1999).

Alper G, Ekinci G, Yılmaz Y, Arıkan Ç, Telyar G, Erzen C. Magnetic resonance imaging characteristics of benign macrocephaly in children,  J Child Neurol, 14, 678-682 (1999).

Yılmaz Y, Öge AE, Değirmenci-Yılmaz S, Say A. Peroneal nerve palsy: the role of early electromyography Europ J Pediatr Neurol, 4, 239-242 (2000).

Yılmaz Y, Karadeniz L, Yıldız F, Değirmenci SY, Say A. Neurological prognosis in term children with neonatal indirect hyperbilirubinemia, Indian Pediatr, 38, 165-168 (2001).

Yılmaz Y, Alper G, Kılıçoğlu G, Çelik L, Karadeniz L,Yılmaz-Değirmenci S. MR imaging findings in patients with severe neonatal hiperbilirubinemia, J Child Neurol, 16,452-455 (2001).

Yilmaz Y, Degirmenci S, Aktas F, Ciprut A, Yuksel S, Yildiz F, Guven F, Karadeniz L, Say A. Prognostic value of auditory brainstem response for neurologic outcome in patients with neonatal indirect hyperbilirubinemia. J Child Neurol. 16,772-5 (2001).

Alper G, Yılmaz Y, Ekinci G, Köse Ö. Cerebral vein trombosis in Behçet ‘s disease, Pediatr Neurol, 25, 332-335 (2001). Yilmaz Y. Neurological prognosis in neonatal hyperbilirubinemia -reply. Indian Pediatr. 38, 808-809 (2001).

Yılmaz Y, Ekinci G. Thalamic involvement in a patient with kernicterus, European Radiol 12,1837-9 (2002).

Akman İ, Özek E, Yılmaz Y, Bilgen H. Cerebral infarcts in full term neonates, Turk J Pediatr, 45,141-7 (2003).

Toker E, Şahin Ö, Yılmaz Y. Isolated bilateral optic neuritis associated with Acute disseminated encephalomyelitis. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 40,232-5 (2003).

Akalın F, Tırtır A, Yılmaz Y. Increased QT dispersion in epileptic children. Acta Paediatr 92, 916-20 (2003).

Akalın F , Baysoy G,Öztürk B, Yalçın Y, Ekici G, Yılmaz Y. A case of tuberous sclerosis presenting with dysrhythmia in the first day of life. Turk J Pediatr 46,79-81 (2004).

Akalın F, Turan S, Güran T, Ayabakan C, Yılmaz Y. Increased QT dispersion in breath holding spells. Acta Paediatr 93,770-4 (2004).

Uyanik G Elcioglu N, Penzien J, Gross C , Yilmaz Y , Olmez A , Demir E, Wahl D, Scheglmann K, Winner B, Bogdahn U, Topaloglu H, Hehr U, Winkler J. Novel truncating as well as missense mutations of the KCC3 gene associated with Andermann syndrome. Neurology 66,1044-8 (2006).

Yılmaz Y, Özdemir N, Ekinci G, Baykal T, Kocaman C. Corticospinal tract involvement in a patient with 3-HMG CoA Lyase deficiency. Ped Neurol 35, 139-141 (2006).

Yılmaz Y, Kocaman C, Karabaglı H, Ozek MM. Is the brain biopsy obligatory or not for the diagnosis of Schilder`s disease? Review of the literature. Child Nervous System, 24;3-6 (2008 ).

Yılmaz Y, Onultan O, Berber M. Non-convulsive status epilepticus during childhood: clinical and electroencephalographic features . Turk J Pediatr, 50; 449-55 (2008)

Turan S, Özdemir N, Güran T, Akalin F, Akçay T, Ayabakan C, Yilmaz Y, Bereket A. Constitutional Growth Delay Pattern of Growth in Velo-Cardio-Facial Syndrome: Longitudinal follow up and final height of two cases. J Clin Res Ped Endo;1:43–48 (2008)

Kocaman C, Yılmaz Y. Etiological Analysis of Presumed Perinatal Stroke. Brain&Dev (2011) [Epub ahead of print]

Hacifazlioglu EN, Yilmaz Y. Pseudotumour cerebri in children: Etiological, clinical features and treatment modalities. Eur J Paediatr Neurol. 2011 Nov 1. [Epub ahead of print]

Ulusal Hakemli Dergilerde Çalışkan M, Yılmaz Y, Aydınlı N, Özmen M. Altmış sekiz Lennox-Gastaut sendromu olgusunda klinik özellikler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 40, 79-84, (1997).

Yılmaz Y, Çelik L, Arman A, Septik şok sonucu gelişen kortikal laminer nekroz, Türk Radyoloji Dergisi, 34, 210-215, (1999).

Yılmaz Y, Karadeniz L, Erdoğan B, Güven F, Yıldız F, Say A. Hipoksik iskemik ensefalopatili 76 term yenidoğanın klinik özellikleri, Klinik Bilimler Dergisi, 5, 778-781, (1999).

Alper G, Yılmaz Y, Turan S. İnfantil dönemde başlayan epilepsilerde etyoloji, Epilepsi, 5: 11-115, (1999).

Sarper N, Yılmaz Y, Ceran Ö, İnalhan M, Yılmaz S, Sabuncu T, İnan S. Süt çocuğunda B12 vitamin eksikliği: Dört olgu sunumu, Türk Pediatri Arşivi-2000; 35: 169-173, (2000).

Yılmaz Y, Alper G.  Moebius syndrome (Photo Quiz), Marmara Medical Journal, 13: 45, (2000).

Yılmaz Y, Alper G, Akalın F. Kearns Sayre sendromu: Olgu sunumu, Türk Pediatri Arşivi, 36:109-111, (2001).

Yılmaz Y, Ekinci G, Erzen C. Kernikterus ve kranial MRG bulguları, Klinik Bilimler & Doktor Dergisi , 7;522-525, (2001).

Şener B, Yılmaz Y, Şahsuvaroğlu H, Atay E, İnalhan M, İnan S. Febril konvülsiyonlarda klinik özellikler, Zeynep Kamil Hastanesi Tıp Bülteni (2002).

Akalın F, Yılmaz Y, Aminzadeh A, Ekinci G. Epidermal nevus sendromu: Olgu sunumu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi (2002).

Yılmaz Y, Özmen M. Gelişimsel serebral kortikal malformasyonlar, Çocuk Dergisi (2003).

Akalın F, Turan S, Yılmaz Y. Soluk Tutma Nöbetlerinde Ciddi Aritmi ve Ani Ölüm Riskinin QT Dispersiyonu ile Değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 38, 41-44 (2003).

Karaslan-Bıyıklı N, Alpay H, Yilmaz Y, Barlan I. Spontaneus remission of nephrotic syndrome in HUS. Marmara Medical Journal, 16:45-48 (2003).

Boran P, Yilmaz Y, Bereket A. Valproat ve Karbamazepin Monoterapileinin Troid Fonksiyonlari, Kemik Metabolizması ve Kan Lipidleri Üzerine Etkisi. Cocuk Dergisi, 4:157-162 ( 2004)

Özdemir N, Kocaman C, Baykal T, Berber M, Yılmaz Y. Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Hastalarda Nörometabolik Hastalıklar: Üç Olgu Sunumu. Çocuk Dergisi, 6;:278-281 (2006)

Yilmaz Y, Kocaman C, Ozdemir N. Carbamazepine in the Treatment of Chorea. Marmara Medical Journal, 19; 27-29 (2006)

Kocaman C, Yilmaz Y, Canpolat C, Akman I. Çocuklarda İnme Etyolojisinde doğal İnhibitör Eksikliği: Üç Olgu Sunumu. Türk Pediatri Arşivi , 42; 165-9 (2007)

Yılmaz Y. Santral Sinir Sisteminin Konjenital Anomalileri. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi (Özel) 4:121-126 (2008)

İdris S, Eldeş H N, Yılmaz Y, Levatirasetam’ın çocukluk çağı dirençli epilepsilerinde etkinliği. Epilepsi, 17;1-8 (2011)

Kutluk G, Eldeş NH, Horozoğlu H, Ertem D, Yılmaz Y. Çocukluk Çağı Ülseratif Kolitle İlişkili Serebral Ven Trombozu Türk Pediatri Arşivi (2011)

Eldes N, Ameer H, Horozoğlu H, Yilmaz Y . Increased Creatine Kinase Level Due to Ecstasy Use Without Myoglobinuria and Renal Failure. Marmara Medical Journal (2011)

Kongre, sempozyum bildirileri
Uluslar arası kongre/sempozyumlarda sunulan bildiriler

 Özmen M, Çalışkan M, Yılmaz Y, Hızlı T, Kumandaş S, Apak S. Lennox-Gastaut syndrome: etiologic factors, clinical aspects and prognosis in 67 patients, 3rd Mediterranean Epilepsy Conference, Istanbul, October, 24-26, 1994.

Özmen M, Çalışkan M, Hızlı T, Yılmaz Y, Kumandaş S, Apak S. West syndrome: etiologic factors, clinical aspects and prognosis in 284 patients, 3rd Mediterranean Epilepsy Conference, Istanbul, October, 24-26-1994.

Yılmaz Y, Çalışkan M, Özmen M, Minareci Ö. Neuroradiological and clinical findings in 8 patients with schizencephaly, 5th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, Istanbul, 128, October 9-11, 1996.

Çalışkan M, Yılmaz Y, Aydınlı N, Özmen M. Prognosis in Lennox-Gastaut Syndrome follow-up after 2 years, 5th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, Istanbul, 168, October 9-11, 1996.

Özmen M, Yılmaz Y, Çalışkan M, Aydınlı N. Clinical findings in 22 patients with lissencephaly, 5th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, Istanbul, 141, October 9-11, 1996.

Yılmaz Y, Özmen M, Adalet I, Çalışkan M, Ünal S, Aydınlı N, Minareci Ö. 99 Tc HMPAO-SPECT in patients with classical lissencephaly, 5th Congress of the European Society of Magnetic Resonance in Neuropediatrics (ESMNR), Amsterdam, December 18-20, 1997.

Özmen M, Yılmaz Y, Çalışkan M, Minareci Ö, Aydınlı N. Neuroradiological findings in 21 patients with lissencephaly type 1, 5th Congress of the European Society of Magnetic Resonance in Neuropediatrics (ESMNR) Amsterdam, December 18-20, 1997.

Karadeniz L, Yılmaz Y, Yıldız F, Say A. Neurological prognosis in term newborns with neonatal indirect hiperbilirubinemia, 6eme Transmed de la Pediatrie-34th Turkish Paediatric Association Congress (Joint Congress), Istanbul, 198, April 14-17, 1998.

Yılmaz Y, Şener B, İnalhan M, Karadeniz L, İnan S. Febrile seizures: clinical findings of 96 patients, 6eme Transmed de la Pediatrie-34th Turkish Paediatric Association Congress (Joint Congress), Istanbul, 197, April 14-17, 1998.

Aktaş F, Yüksel Ş, Külekçi S, Ciprut A, Yılmaz Y, Özek E, Özmen M. Auditory neuropathy in newborns, infants and children, Conference on Auditory Neuropathy, UCLA, March 30-31,1998.

Aktaş F, Yüksel Ş, Külekçi S, Özek E, Bilgen H, Yılmaz Y. Hearing screening with ABR and TEOAE in NICU babies, European Consensus Development Conference on Neonatal Hearing Screening, Milan, 101, May 15-16,1998.

Yıldız F, Can E, Doğan H, Güven F, Yılmaz Y, Özahi İ, Ceran Ö, Uluhan R, Say A. Comparative immunogenecity of two different recombinant Hepatitis B vaccines, First World Congress on Vaccines and Immunization, Istanbul, April 26-30, 1998.

Alper G, Yılmaz Y, Turan S. Etiological analysis of epilepsy during the infancy, 23rd International Epilepsy Congress, Prag, 226, September 11-17,1999.

Say A, Yılmaz Y, Değirmenci S, Aktaş F, Yıldız F, Güven F, Karadeniz L. Auditory Brainstem Response (ABR) in neonatal indirect hyperbilirubinemia and its relationship to neurological outcome, XVIIth European Congress of Perinatal Medicine, Porto, 184, June 24-26, 2000.

Elçioğlu N, Alper G, Yılmaz Y. Pseudo-TORCH syndrome: the autosomal recessive syndrome of microcephaly, intracranial calcification and dysmophism, resembling intrauterine infection British Human Genetic Conference, Birmingham, 556, September 11-13, 2000.

Yılmaz Y, Ekinci G. Sturge Weber syndrome syndrome without facial nevus: a cause of acute hemiparesis and seizure during infancy, 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, Istanbul, 123, May 30-31, June 1,2001.

Yılmaz Y. Agenesis of corpus callosum with sensory motor neuropathy (Andermann syndrome), 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, Istanbul, 120, May 30-31, June 1,2001.

Yılmaz Y, Ekinci G, Baysoy G, Ertem D, Öge AE. Cerebral involvement in a patient with Guillain-Barre syndrome, 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, Istanbul, 116, May 30-31, June 1,2001.

Yılmaz Y, Ekinci G. Thalamic involvement in a patient with kernicterus, 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, Istanbul, 100, May 30-31, June 1,2001.

Yılmaz Y, Dervent A. Post-traumatic onset of childhood epilepsy with occipital paroxysms: is trauma a causative or a triggering factor?, 7thMediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, Istanbul, 95, May 30-31, June 1, 2001.

Akalın F, Ayabakan C, Turan S, Güran T, Yılmaz Y. Increased QT dispersion in breath-holding spells. 38th annual meeting of Association for European Pediatric cardiology (AEPC),Amsterdam, 2003.

Yılmaz Y, Onultan O. Nonconvulsive status epilepticus: clinical and electrophysiological findings of seven patients. 25th International Epilepsy Congress - Lisbon 12th - 16th October 2003.

Yilmaz Y, Isik U, Berber M. Optic neuritis in children: a rare cause of headache. V. International Congress on Headache in Children and Adolescents-Vien, April 21-25,2004.

Onal S, Kazokoglu H, Yilmaz Y, Baybek T, Kurtkaya O, Dagcinar A, Ekinci G, Onultan O. Primary intraocular-central nervous system lymphoma in a twelve years old child. 6th International Symposium on Uveitis- Venezia, September 20-22, 2004.

Bilgen H, Ozek E, Yılmaz Y, Ozek M. Cerebellar hematoma in a preterm baby. 21st International Symposium on Neonatal Intensive Care- Milan, November 3-6, 2004.

Berber M, Yilmaz Y, Isik U. Factors Predicting Intractability Of Epilepsy During Childhood- Internationale Epilepsy Congress Paris, August 30- September 3, 2005.

Ismail N, Yilmaz Y. The effects of subclinical discharges on behaviour in young children. European Epilepsy Congress-Helsinki, July 2-6, 2006.

Kocaman C, Yılmaz Y. Etiologıial analysis of 38 children with congenital hemiparesis due to antenatal stroke . 7th Congress of the European Pediatric Neurology Society Kusadası, Turkey, 26-29 September 2007

Demirel U, Kocaman C, Yılmaz Y. Clinical features and etiological factors in 126 children with spastic hemiparesis. 7th Congress of the European Pediatric Neurology Society, . Kusadası, Turkey, 26-29 September 2007

Yaluğ K, Kocaman C, Yılmaz Y. Historical profile and etiological analysis of infantile epilepsies in Turkey: The differences between infantile spasm and noninfantile spasm epilepsies, 7th Congress of the European Pediatric Neurology Socıety. Kusadası, Turkey, 26-29 September 2007

Türel Ö, Soysal A, Kocaman C, Yılmaz Y, Kulekci S, Akdas F, Mcintosh EDG, Bakir M. Cost Burden of Paediatric meningitis,septicemia and pneumonia in Istanbul, 5th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases- WSPD, Bangkok- Thailand, 15-18 November 2007

Horozoğlu H, Yılmaz Y. Optic nevritis in children. II.Child Neurology Meeting, Ohrid- Maccedonia, October 2009

Yilmaz Y, İdris S, Hacifazlioglu NE, Ameer H, Yaluğ K. The efficacy of Levetiracetam in children with intractable epilepsy. XI. International Child Neurology Congress ICNC Cairo, Egypt, 2-7 May 2010,

Ameer H, Hacifazlioglu NE, Horozoglu H, Tarzdeh Y, Yilmaz Y. Increased CK levels without myoglobinuria and renal failure in a 15-year old patient presenting with delirium due to ecstasy use. XI.International Child Neurology Congress ICNC Cairo, Egypt, 2-7 May 2010,

Ulusal kongre/sempozyumlarda sunulan bildiriler
Güven F, Sarper N, Yılmaz Y, Amaç A. Konvülsiyon nedeniyle izlenen süt çocuğu olgularının analizi, Çocuk Nörolojisi Günleri, Istanbul, 8-10 Ekim 1992.

Özmen M, Kumandaş S, Çalışkan M, Yılmaz Y, Hızlı T, Apak S. Rett sendromu (11 olgu sunumu), 38. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon, 11,18-21 Eylül 1994.

Özmen M, Hızlı T, Çalışkan M, Aydınlı N, Yılmaz Y, Kumandaş S, Apak S. Febril konvülsiyon: 170 vakada EEG ve klinik özellikler, 38. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon, 13, 18-21 Eylül 1994.

Çalışkan M, Kumandaş S, Özmen M, Yılmaz Y, Hızlı T, Apak S. Yetmişbeş absans epilepsi olgusunun klinik özellikleri, 38. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon, 12, 18-21 Eylül 1994.

Yılmaz Y, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. İntraktabl çocukluk çağı epilepsilerinde Lamotrigin, II. Gelişim Nörolojisi Günleri, Istanbul, 21,22 Eylül 1995.

Yılmaz Y, Sarper N, Güven F, Amaç A, Taga Y. Septik yenidoğanlarda Tümör Nekroz Faktör-alfa Düzeyleri, 18. Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi, Istanbul, 21, 15-17 Nisan 1996.

Çalışkan M, Yılmaz Y, Serdaroğlu P, Aydınlı N, Özmen M. Asit Maltaz Eksikliği-hafif form 18. Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi, Istanbul, 24, 15-17 Nisan 1996.

Yılmaz Y, Güven F, Karadeniz L, Erdoğan B, Yıldız F, Say A. Hipoksik-İskemik Ensefalopati tanısı alan yenidoğanların özellikleri, 8. Ulusal Neonataloji Kongresi, İzmir, 20, 26-29 Mayıs 1997.

Yılmaz Y, Çelik L, Arman A, Erbil N, Yıldız F, Karadeniz L. Septik şok sonucu gelişen kortikal laminer nekroz, 33.Pediatri Kongresi, Istanbul, 29 Eylül-3 Ekim 1997.

Alper G, Ekinci G, Yılmaz Y, Atay E, Erzen C. Benign makrosefali olarak izlenen çocuklarda MRI analizi, III. Çocuk Nörolojisi Günleri, Istanbul, 7, 11-14 Kasım 1998.

Sarper N, Yılmaz Y, Ceran Ö, İnalhan M, Yılmaz S, Sabuncu T, İnan S. Süt çocuğunda B12 vitamin eksikliği: Üç olgu sunumu, 21. Pediatri Günleri, Istanbul, 206, 5-7 Nisan 1999.

Sarper N, Yılmaz Y, İnalhan M, Yılmaz S, Atlı N, Sabuncu T, İnan S. Glanzmann Tromboastenisi olan bir hastada durdurulamayan burun kanamasının traneksaminik asit ile tedavisi, II. Ulusal Hemofili Kongresi, İzmir, 156, 1-2 Mayıs 1999.

Unal N, Yıldız F, Güven F, Can E, Yılmaz Y, Özkozacı T, Erbil N, Say A. Perinatal asfiktik yenidoğanlarda total LDH ve AST düzeyleri, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, Ankara, 406, 19-23 Mayıs 1999.

Yılmaz Y, Sarper N, İnalhan M, Sabuncu T, İnan S. Akut lenfoblastik lösemili bir hastada limbik ensefalit: olgu sunumu, II.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Antalya,70, 4-6 Ekim 1999.

Akman İ, Bilgen H, Özek E, Alper G, Yılmaz Y. Term yenidoğanlarda serebral iskemik lezyonların incelenmesi, X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya,23, 26-30 Mart 2000.

Alper G, Yılmaz Y, Tırtır A, Ekinci G, Bakır M, İmamoğlu S. Akut dissemine ensefalomyelit olgularında klinik ve nöroradyolojik özellikler, II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 59, 14-16 Mayıs 2000.

Yılmaz Y, Alper G. Kearns Sayre sendromu: Olgu sunumu, II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara,95, 14-16 Mayıs 2000.

Alper G, Yılmaz Y, Köse Ö. Behçet hastalığında serebral ven trombozu, II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 14-16 Mayıs 2000.

Yılmaz Y, Kılıçoğlu G. Menkes Çelik Saç Hastalığı: Seri nöroradyolojik incelemeler (olgu sunumu) , II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 100, 14-16 Mayıs 2000.

Akalın F, Yılmaz Y, Aminzade A, Alper G, Ekinci G. Epidermal nevüs sendromu: olgu sunumu, XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, Istanbul, 249, 29 Mayıs-2 Haziran 2000.

Yılmaz Y, Alper G, Kılıçoğlu G, Çelik L, Yıldız F, Karadeniz L, Değirmenci YS. Neonatal indirekt hiperbilirübinemi olgularında kranial MRG incelemesi, Istanbul, XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, 216, 29 Mayıs-2 Haziran 2000.

Akalın F, Yılmaz Y, Turan S. Soluk tutma nöbetlerinde disritmi ve ani ölüm riskinin QT dispersiyonu ile değerlendirilmesi, III. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiak Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 3-6 Mayıs 2001.

Akalın F, Tırtır A, Yılmaz Y. Epileptik çocuklarda letal disritmi riskinin QT dispersiyonu ile değerlendirilmesi, III. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiak Cerrahi Kongresi, Nevşehir, 59, 3-6 Mayıs 2001.

Akalın F, Baysoy G, Öztürk B, Yalçın Y, Ekici G, Yılmaz Y. Yenidoğan döneminde aritmisinin farkedilmesi üzerine tanı alan bir tuberoz skleroz olgusu. XXXVIII. Ulusal Pediatri kongresi 2002.

Boran P,Yılmaz Y, Bereket A, Turan S Karbamazepin ve Valproat monoterapilerinin troid fonksiyonları, lipid ve kemik metabolizması üzerine etkileri. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 20-23 Mayıs 2003-Adana

Yılmaz Y, Onultan O, Karabekiroğlu K, Erener T, Aydın B. Nonkonvülsif status epileptikus: Yedi olgunun klinik ve elektrofizyolojik özellikleri. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 20-23 Mayıs 2003-Adana

Yılmaz Y, Onultan O, Karabekiroğlu K, Erener T, Aydın B. SSPE tanısı alan iki hastada Karbamazepin tedavisinin EEG ve nöbetler üzerine etkisi. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 20-23 Mayıs 2003-Adana

Ünver T, Bilgen H, Özek MM, Özek E, Yılmaz Y, Dağçınar A, Akman İ. Preterm bebekte serebellar hematom. 26.Pediatri Günleri 20-22 Nisan 2004, Istanbul

Yilmaz Y, Kazokoglu H, Kurtkaya O, Ekinci G, Dagcinar A, Onal S, Onultan o. Primer santral sinir sistemi lenfomasi. VI. Ulusal Cocuk Norolojisi Kongresi 12-15 Mayis 2004-Ankara

Yilmaz Y, Isik U, Berber M, Ekinci G, Soysal A, Yenica O. ADEM olgularinda farkli klinik ozellikler ve seyir VI. Ulusal Cocuk Norolojisi Kongresi 12-15 Mayis 2004-Ankara

Yilmaz Y, Kazokoglu H, Isik u, Yenica O, Berber M, Ekinci G. Optik Nörit: Klınık özellikleri tedavi ve prognoz. VI. Ulusal Cocuk Norolojisi Kongresi 12-15 Mayis 2004-Ankara

Akalın F, Bereket A, Ayabakan C, Turan S, Eroğlu AG, Işık U, Yılmaz Y, Arslanoğlu İ. AV Bloklu bır Kearns-Sayre olgusu. 40. Turk Pediatri Kongresi Eylül 2004-Istanbul

Akalın F, Bereket A, Ayabakan C, Turan S, Eroğlu AG, Işık U, Yılmaz Y, Arslanoğlu İ. AV Bloklu bır Kearns-Sayre olgusu. 4. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiak Cerrahi Kongresi 2004-Kayseri

Başgül A, Kavak NZ, Yılmaz Y, Bengisu h, Tokoğlu O. Umblikal kord kanı asıt*baz değerleri, bıyofizik profil ve Apgar skorunun uzun donem nörodevelopmental prognoza etkileri. 10. Ulusal Perınataloji Kongresi. 10-13 Nısan 2005-Istanbul

Kocaman C, Yilmaz Y, Isik U. Schilder in difuz myelinoklastik sklerozu: olgu sunumu. 27.Pediatri Gunleri. 4-7 Nisan 2005-Istanbul

Kocaman C, Baykal T, Isik U, Ozdemir N, Yilmaz Y. Nobet ve/veya akut ensefalopati ile basvuran cocuklarda norometabolik hastaliklar. 27.Pediatri Gunleri. 4-7 Nisan 2005-Istanbul

Yılmaz Y, Dağçınar A, Berber M, Isik U, Ozek MM. Kortikal displazili hastada yemek yeme ile ortaya çıkan nöbetler ve cerrahi tedavisi 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi . 11-14 Mayıs, 2005-Antalya

Kocaman C, Ozdemir N, Yilmaz Y. Kore tedavisinde Karbamazepin. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi . 11-14 Mayıs, 2005-Antalya

Kocaman C, Yilmaz Y, Baykal T, Ozdemir N, Berber M. Nobet ve/veya akut ensefalopati ile basvuran cocuklarda norometabolik hastaliklar. . 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi . 11-14 Mayıs, 2005-Antalya

Kocaman C, Yilmaz Y, Işık U, Ozek MM. Schilder in difuz myelinoklastik sklerozu: olgu sunumu. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi . 11-14 Mayıs, 2005-Antalya

Berber M, Yilmaz Y, Isik U. Epilepsili çocuklarda dirençli epilepsi gelişimini öngorecek etmenler. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi . 11-14 Mayıs, 2005-Antalya

Isik I, Dagcinar A, Yilmaz Y, Gercek A, Ozek MM. Semptomatik epilepside ekstraoperatif elektrokortikografi yardimiyla selektif cerrahi uygulanması. Ulusal Elektrofizyoloji Kongresi 3-7 Mayis 2005- Izmir

Işık U, Özek MM, Yılmaz Y, Dağçınar A. Yemek yeme ile ortaya çıkan nöbetler ve cerrahi tedavisi. Ulusal Elektrofizyoloji Kongresi 3-7 Mayis 2005- Izmir

Yilmaz Y, Sav A, Kocaman C, M.Memet Ozek. Beyin biopsisi: endikasyonlar, sonuçlar. 8. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 3-6 Mayıs 2006-Ankara

Kocaman C, Berrak S, Canpolat C, Yılmaz Y. Hemofagositik sendromda santral sinir sistemi tutulumu. 8. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 3-6 Mayıs 2006-Ankara

Kocaman C, Şenay E, Ekinci G, Yılmaz Y. Spinal tutulum gösteren Schılder ın difuz myelinoklastik sklerozu. 8. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 3-6 Mayıs 2006-Ankara

Kocaman C, Yilmaz Y, Canpolat C, Akman I. Çocuklarda inme etyolojisinde doğal inhibitör eksikliği: Üç olgu sunumu. Ulusal pediatri Kongresi, 16-20 Mayıs 2006-Antalya

Eifan A, Kocaman C, Göçmen İ, Bahçeciler N, Yılmaz Y, Barlan I. Lamotrigine bağlı serum hastalığı benzeri antikonvulsan hipersensitivite sendromu. 42. Türk Pediatri Kongresi,15-20 Mayıs 2006, Antalya

Aktürk H, Yılmaz Y. Zayıflama amacıyla kontrolsüz kullanılan Sibutramin sonucu akut gelişen motor, duyusal ve otonom bulgular: Olgu sunumu.X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi28-31 Mayıs 2008-Trabzon

Gökdemir Y, Uyan ZS, Öktem S, Eldeş NH, Karadağ B, Ersu R, Karakoç F, Yılmaz Y, Dağlı E. Nöromuskuler hastalıklarda solunumsal izlemin önemi. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27-29 Mayıs 2009 İstanbul

Amer H, Eldeş NH, Tarzdeh Y, Horozoğlu H, Yılmaz Y Delirium ile başvuran 15 yaşında erkek hastada miyoglobinüri ve renal yetmezlik olmadan CK yüksekliği: Tanınız nedir? 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27-29 Mayıs 2009 İstanbul

Akın E, Yılmaz Y İkiz kardeşlerde subklinik elektrofizyolojik deşarjlar ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27-29 Mayıs 2009 İstanbul

Pamukçu Ö, Günay E, Atay Z, Yılmaz Y, Bereket A Tekrarlayan afebril nöbetlerin etiyolojisinde hipokalsemiyle seyreden ailesel hipomagnezemi: Olgu sunumu 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27-29 Mayıs 2009 İstanbul

Borucu D, Yılmaz Y. Tekrarlayan nonkonvülsif status epileptikus: Olgu sunumu 11.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27-29 Mayıs 2009 İstanbul

Eldeş NH, İdris S, Yılmaz Y Psödotümör serebri olgularında etiyolojik ve klinik özellikler 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 27-29 Mayıs 2009 İstanbul

Yaluğ K, Eldeş NH, Yılmaz Y. West Sendromunda etiyolojik faktörler 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 21-25 Ekim 2009 Marmaris/Muğla

Koçak M, Yaluğ K, Uygun K, Eldes NH, Yılmaz Y, Özek M.M. Intrameduller pilositik astrositom: olgu sunumu. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Konya

Eldes NH, Erbas B, Sunter G, Soysal A, Yılmaz Y Mycoplasma pneumonia’ ya bağlı serebellar ataksi: iki olgu sunumu. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Konya

Kutluk G, Eldeş NH , Horozoğlu H, Ertem D, Yılmaz Y. Ülseratif kolitle ilişkili serebral ven trombozu: olgu sunumu 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Konya

İdris S, Yaluğ K, Gondal H, Eldes NH, Yılmaz Y. Levetirasetamın çocukluk çağı dirençli epilepsilerinde etkinliği.12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Konya

Yaluğ K, Yılmaz Y. Süt çocuğu epilepsilerinin ILAE 1989 ve önerilen 2001 epilepsi sınıflamalarına gore sınıflandırılması. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Konya

Sunter G. Yılmaz Y. Sesle indüklenen refleks epilepsi. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Konya

Yaluğ K, Yılmaz Y. Süt çocğu epilepsilerinin ILAE 1989 ve önerilen 2001 epilepsi sınıflamalarına gore sınıflandırılması. VII. Ulusal Epilepsi Kongresi 10-13 Haziran 2010, Kapadokya

Kitap bölüm yazarlığı

Kafa içi basınç artışı sendromu. Çocuk Nörolojisi, (Türk Çocuk Nörolojisi Derneği yayını) Ankara 2006 ve Ankara 2010

Normal EEG. Klinik Nörofizyoloji Laboratuarları Uygulama (Türkiye Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği yayını), 2006

Anormal EEG paternleri. Klinik Nörofizyoloji Laboratuarları Uygulama (Türkiye Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği yayını), 2006

Nörolojik Aciller. Pediatrik Aciller (E-Kitap) Marmara Üniversitesi Editörler; F.Akalın, H. Bilgen, 2009

Aralık 2012

YAZININ DEVAMI
İLETİŞİM
Muayenehane:
Caddebostan Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Cd. No:46, 34728 Kadıköy/İstanbul
Telefon:
0216 391 88 08
E-Posta:
info@yukselyilmazmd.com
İLETİŞİM FORMU